CLASS of 68

NAME

e-mail

A

 

Amritlal Bhardwaj

 amritlalbhardwaja@fsmail.net

Anil Sedani

 

Arvind Patel

parvind@cisco.com

Ashok Sodha 

asqsodha@hotmail.com

Ashwin Shah

 

Balbir Virdee 

 

Balwinder(Binda) Nagi

 bindanagi@hotmail.com

B

 

C

 

Devendra Vyas   

daveandrekha@coqeco.ca

Devinder Rehal 

   devinder.rehal@btopenworld.com

Dilip Chauhan      C/o

  jasvinder.gill@hmrc.gsi.gov.uk

 

 

Hari Hunjan    (Harkirat)        

                  harihunjan@hotmail.co.uk

 

 

Harish Gohil               

 

Harish somaia    united@spacenet.co.ug

  united@spacenet.co.ug

Jack Gahir   (Jagjit)          

jack.gahir@halliburton.com

Jagdev Bhamra

 

Jashwant Derodra (Josh)

joshderodra@aol.com

Kamlesh Kankali

 

Moni Dhanjal

 

Nalin Taylor

 

Prakash Desai

 

Prem Sagoo

 

Premji Rathod

 

Rashmi Dhorajiwala

 

Satwinder Sadhal

 

Shambhu Patel

shampatel@ntlworld.com

Suresh Lakha

 

Tarsam S Chana

tarsaim.chana@bt.com

Tejinder S Virdee

tejinder.virdee@cern.ch

Zulfikar Bhatia

 

 

 

Contact: Binda